Knihovnu najdete v 1.patře Obecního úřadu Plandry, č.p. 30.
 
 
Roku 1921 byla z podnětu Karla Wiedersperga, starosty obce Plandry, založena obecní knihovna.
 
Podle záznamů tehdy přispělo i Ministerstvo školství a národní osvěty - knihovně darovali 600,- Kč   a 75 svazků knih poučných i zábavných.  
 
Roku 1939 byla dostavěna škola a v těchto prostorách našla knihovna své útočiště
až do roku 1976, kdy byla škola zrušena. 
 
Následujících 30 let byla knihovna umístěna v kulturním domě. V roce 2006 se knihovna odstěhovala zpátky do "staré školy", do prostor dnešního obecního úřadu. 
 
V roce 2008 získala knihovna pod vedením paní Danuše Dohnalové ocenění 
"Knihovna Vysočiny 2008".
 
V naší knihovně jsou umístěny vzácné originály obrazů z kaple sv. Jana Nepomuckého 
v Plandrech. Více o obrazech a jejich historii najdete v přiloženém souboru.                       
 17-aaaaOBRAZY V KNIHOVNĚ-.pdf (2981600)
 
V roce 2016 obsahoval knižní fond 1037 svazků knih. Knihovnu navštěvovalo 46 čtenářů 
(z toho 13 dětí), kteří si vypůjčili celkem 1256 knih. Z výměnného fondu Městské knihovny Jihlava bylo na doplnění zapůjčeno 476 svazků knih. 
 
V současné době je každý čtvrtý občan naší obce čtenářem místní knihovny.
.